Повереник на основу Закона о заштити података о личности решава по жалбама лица у случају да сматрају да нису остварили неко од права на заштиту података (нпр. право на обавештење о обради, право на увид у податке или права поводом извршеног увида) код руковаоца података (нпр. тиме што је руковалац донео решење којим се захтев одбија у потпуности или делимично, или тиме што није удовољио захтеву, а није ни донео решење у прописаном року).

Неопходно је да је лице претходно руковаоцу поднело захтев за остваривање права.

Ресурси

csv

Последња измена среда, 11. октобар 2017.

Дискусија

+

Започни нову дискусију