Централни регистар збирки података, према Закону о заштити података о личности је јединствена евиденција збирки података које образују и воде сви руковаоци који обрађују податке о личности у Републици Србији. Централни регистар успоставља и води Повереник.

Руковаоци података су дужни да обавесте Повереника о свакој промени у збирци података.

Дискусија

+

Започни нову дискусију