Према члану 44. Закона о заштити података о личности Повереник води Централни регистар збирки података. Централни регистар се састоји од регистра збирки података и каталога збирки података. Овај регистар је јаван и доступан сваком лицу на интернет адреси Централни регистар.

Ресурси

csv

Последња измена среда, 11. октобар 2017.

Дискусија

+

Започни нову дискусију