Национални регистар извора загађивања (НРИЗ) је скуп систематизованих информација и података о изворима загађивања медијума животне средине, односно, представља регистар свих људских активности које могу да имају негативан утицај на квалитет животне средине на неком простору. НРИЗ је информациони подсистем Информационог система животне средине Републике Србије, који се у складу са Законом о министарствима и Законом о заштити животне средине води у Агенцији за заштиту животне средине.

Ресурси

csv

Последња измена среда, 11. октобар 2017.

csv

Последња измена среда, 11. октобар 2017.

csv

Последња измена уторак, 19. фебруар 2019.

csv

Последња измена уторак, 19. фебруар 2019.

csv

Последња измена уторак, 19. фебруар 2019.

Дискусија

+

Започни нову дискусију