Свако може да упути Поверенику притужбу у циљу указивања на повреду дужности органа власти уређене Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Мере за унапређивање јавности рада Повереник предузима и самоиницијативно, нпр прегледањем квалитета информатора о раду, или организовањем догађаја чији је циљ подизање свести јавности о праву на приступ информацијама, као и органа власти о законским обавезама.

Ресурси

csv

Последња измена среда, 11. октобар 2017.

Дискусија

+

Започни нову дискусију