Каталог садржи податке о свим органима власти који су дужни да поступају по захтеву за приступ информацијама, односно спроводе Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја. У категорију органе јавне власти, у смислу чл. 3. Закона, спадају:

  1. државни органи, органи територијалне аутономије, органи локалне самоуправе, организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, (државни орган у ширем смислу);
  2. правна лица која оснива или финансира у целини, односно у претежном делу неки од државних органа из тачке 1).

Ресурси

csv

Последња измена среда, 11. октобар 2017.

Дискусија

+

Започни нову дискусију